T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tekirdağ Çerkezköy İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 


Misyonumuz

Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derlemek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmak.

Vizyonumuz

Halk Kütüphaneleri : Cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak, onlara ömür boyu eğitim, bilgi ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.  Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar…

Bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi hiçbir ayırım gözetmeksizin ve bedelsiz sağlar…